Richting! Over het sturen op perspectief voor wijken

Essay over de manier waarop samenwerking het beste kan worden gerealiseerd in de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid.

Richting! Over het sturen op perspectief voor wijken (PDF | 26 pagina's | 2,1 MB)