Samenvatting Op zoek naar profielen van jeugdige verdachten

Samenvatting van het rapport 'Op zoek naar profielen van jeugdige verdachten'. Het rapport bevat een verkenning naar de profielen van jongeren in de strafrechtketen op basis van risicofactoren en beschermende factoren uit het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ).

Samenvatting Op zoek naar profielen van jeugdige verdachten ( PDF | 10 pagina's | 283 kB )