Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs

Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het onderwijs. Het omvat het waarderingskader voor de beoordeling en waardering en omschrijft de werkwijze daarvoor. Dit is de versie voor de voorschoolse educatie en het basisonderwijs (pirmair onderwijs).

Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs ( PDF | 153 pagina's | 1,3 MB )