Bewonerstevredenheid Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Dit kwantitatieve onderzoek naar de tevredenheid onder bewoners van proeftuinwijken is onderdeel van een bredere jaarlijkse monitoringssystematiek van het Programma Aardgasvrije wijken (PAW). Er wordt vanuit gemeentelijk perspectief geleerd over wat wel en wat juist niet werkt. Deze meting is een eerste stap in het meten van de bewonerstevredenheid op een uniforme manier onder de 46 deelnemende gemeenten. In deze eerste meting hebben 7 gemeenten deelgenomen.

Bewonerstevredenheid Proeftuinen Aardgasvrije Wijken ( PDF | 64 pagina's | 1,8 MB )