Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020

In de rapportage geeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2020 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties.