Rapportage gesloten scholen in het voortgezet onderwijs

De rapportage bevat tabellen en grafieken van de schoolsluitingen in het voortgezet onderwijs (exclusief het voortgezet speciaal onderwijs) op 30 juni 2021.