Totaalrapportage Informatiebeveiliging GeVS over 2019

Deze rapportage bevat een overzicht van de stand van de informatiebeveiliging van de Gemeenschappelijke elektronische Voorziening Suwinet (GeVS) in 2019 bij 355 gemeenten en 7 andere afnemers.

Totaalrapportage Informatiebeveiliging GeVS over 2019 (PDF | 9 pagina's | 593 kB)