Beoordeling werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA's door PBL en CPB

Gezamenlijke brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en CPB (Centraal Planbureau) over de beoordeling van de Werkwijzer luchtvaartspecifieke maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). Zij hebben getoetst of de werkwijzers aan de algemene leidraad voldoen.

Beoordeling werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA's door PBL en CPB (PDF | 3 pagina's | 145 kB)