Analyse van luchtvaartspecifieke MKBA's en welvaartsanalyses

Verkenning ten behoeve van de Werkwijzer luchtvaartspecifieke maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). Het doel hiervan is inzicht te krijgen in de belangrijkste aandachts- en discussiepunten, zodat deze verder uitgewerkt kunnen worden in de werkwijzer.

Analyse van luchtvaartspecifieke MKBA's en welvaartsanalyses (PDF | 46 pagina's | 1,3 MB)