Prominentie in beeld - Verkenning due prominence van audiovisuele media van algemeen belang

Het rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar het mogelijk organiseren of reguleren van due prominence. Prominence of prominentie is de mate waarin bepaald media-aanbod opvalt ten opzichte van ander aanbod. Het onderzoek richt zich op inhoud van algemeen belang.

Prominentie in beeld - Verkenning due prominence van audiovisuele media van algemeen belang (PDF | 144 pagina's | 2,2 MB)