Rapportage huisbezoeken pgb-Wlz 2020

Zorgkantoren leggen jaarlijks huisbezoeken af om te toetsen of houders van een persoonsgebonden budget (pgb) op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) voldoende regie hebben op de zorgverlening en de administratie. Deze rapportage bevat een analyse van de observaties uit de vragenlijsten van 2020 die naar aanleiding van de huisbezoeken zijn ingevuld.

Rapportage huisbezoeken pgb-Wlz 2020 (PDF | 168 pagina's | 5,1 MB)