Voortgangsoverzicht Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie - juli 2021

Maandrapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet - juli 2021. Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.

Voortgangsoverzicht Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie - juli 2021 (PDF | 5 pagina's | 1,7 MB)