Eerste monitor Afbouw bovenmatige vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs

De monitoring gaat over maatregel 23 voor de verbeteraanpak passend onderwijs. Deze maatregel richt zich op de financiële reserves van samenwerkingsverbanden.

Eerste monitor Afbouw bovenmatige vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs (PDF | 16 pagina's | 557 kB)