Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht

Beleidsregel van de Minister voor Rechtsbescherming van 26 augustus 2021, nr. 3487693, houdende regels voor de verstrekking van een tegemoetkoming in verband met het leed dat transgender en intersekse personen hebben ondervonden als gevolg van de tussen 1985 en 2014 geldende wetgeving voor de wijziging van het geregistreerde geslacht (Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985-2014).

Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht (PDF | 6 pagina's | 166 kB)