Beantwoording vragen uit schriftelijk overleg over de ingelaste JBZ-Raad van 31 augustus 2021

Staatssecretaris Broekers-Knol beantwoorst vragen over de ingelaste JBZ-Raad van 31 augustus 2021 in Brussel. Zij kreeg deze vragen van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer.