Sociaal-emotioneel functioneren en schoolwelbevinden in het VO

Deze factsheet vat de resultaten samen van een onderzoek naar het sociaal-emotioneel functioneren en schoolwelbevinden van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) in 2021, en de invloed van inhaal- en ondersteuningsprogramma's hierop.

Sociaal-emotioneel functioneren en schoolwelbevinden in het VO (PDF | 2 pagina's | 243 kB)