Stikstofeffecten van criteria ten behoeve van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties

Rapport over de selectie van de aanmeldingen van landbouwbedrijven die met subsidie hun bedrijf willen beëindigen. Een van de regelingen waar aangemeld kan worden, is de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (Lbv). 

Stikstofeffecten van criteria ten behoeve van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (PDF | 68 pagina's | 4,2 mB)