Tabel Wederhoor Politie IJenV - onderzoek VRIS

De tabel bevat de reactie van de politie op het rapport 'Vreemdelingen in de Strafrechtketen: een onderzoek naar informatieoverdracht van ketenpartners' van de Inspectie Justitie en Veiligheid.