TK Bijlage 1A Samenvatting bevindingen WODC-onderzoeken

De bijlage geeft een samenvatting van 3 rapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum (WODC) over recidive en high impact crimes (HIC).

Het gaat omĀ  de volgende rapporten:

  • De uitvoering van (verscherpt) reclasseringstoezicht bij overvallers en de samenhang met recidive;
  • Recidive tijdens en na reclasseringstoezicht;
  • Achtergronden en recidive onder daders van high impact crimes.