Update financiële consequenties herinrichting loterijmarkt

Het rapport bevat een schatting van de financiële effecten van een eventuele herinrichting van het loterijstelsel. Het is een actualisatie van eerdere analyses uit 2017 en 2019.

Update financiële consequenties herinrichting loterijmarkt (PDF | 77 pagina's | 1,5 MB)