Reactie van de Minister voor Rechtsbescherming fiche duurzaamheidsraportage

Minister Dekker (Rechtsbescherming) reageert op de vragen en opmerkingen van de fracties van de VVD, D66, GroenLinks en de Groep Van Haga van de Tweede Kamer over het BNC-fiche over het Richtlijnvoorstel herziening duurzaamheidsrapportage.