Beleidsdoorlichting Rechtspraak en Rechtsbijstand 2022 Initiële lijst van onderzoeken

Lijst van onderzoeken bij de beleidsdoorlichting van artikel 32 van de begroting van Justitie en Veiligheid (JenV) over de periode 2016 tot en met 2020. De beleidsdoorlichting richt zich op rechtspraak en rechtsbijstand.