Memorie van antwoord wetsvoorstel VOG politiegegevens

Minister Dekker (Rechtsbescherming) reageert op  het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Het wetsvoorstel gaat over  het mogelijk maken van het weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) op basis van politiegegevens.