Evaluatie pilot Halt 18+ Halt voor jongvolwassenen

Het rapport evalueert de pilot Halt 18+ die liep van november 2019 tot voorjaar 2021 in het arrondissement Rotterdam-Rijnmond. Bij deze pilot konden jongeren van 18 tot 23 jaar, die voor het eerst een ‘Halt-waardig’ delict pleegden ('first offenders') een Halt-afdoening krijgen. Het gaat om delicten als winkeldiefstal, vernieling of oplichting.