Wet uitbreiding taakstrafverbod Memorie van antwoord

Minister Dekker (Rechtsbescherming) reageert op het verslag van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Wet uitbreidingĀ  taakstrafverbod.