Project Verwerving F-35: Jaarlijkse voortgangsrapportage 2021

Deze jaarlijkse rapportage gaat in op de voortgang van het groot project Verwerving F-35 in Nederland. De internationale ontwikkelingen in het F-35 project worden meegenomen voor zover deze direct invloed hebben voor de Nederlandse situatie. Deze rapportage beslaat de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.