Afschrift Brief aan Kustwacht Impactanalyse Wet ter Bescherming Koopvaardij

Afschrift van de brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) aan de Kustwacht over de Wet ter Bescherming Koopvaardij en het bijbehorende besluit. De brief bevat een reactie op de impactanalyse van de consequenties van de wetten en regelgeving voor de Kustwacht.

Afschrift Brief aan Kustwacht Impactanalyse Wet ter Bescherming Koopvaardij (PDF | 2 pagina's | 484 kB)