Beslisnota Reparatiewet WtBK en ontwerpbesluit bescherming koopvaardij

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Reparatiewet WtBK en ontwerpbesluit bescherming koopvaardij (PDF | 2 pagina's | 137 kB)