Samenwerken in de regio: van regiobeeld naar regio-aanpak - Leren van successen en uitdagingen bij het in de praktijk brengen van Juiste Zorg op de Juiste Plek

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Hoe krijgt een regionale aanpak succesvol vorm, onder welke voorwaarden kan een regiobeeld hieraan bijdragen en welke ondersteuning is vanuit de landelijke overheid nodig bij het zetten van vervolgstappen?