Periodieke peiling COVID-19 in het funderend onderwijs: meting week van 13 t/m 17 september

Deze rapportage geeft de resultaten van een meting van de afwezigheid van leerlingen en lesuitval door corona-gerelateerde aspecten, de voortgang van toetsen en schoolexamens en leerlingen die langdurig corona-gerelateerd thuiszitten. Het gaat om het basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en voortgezet onderwijs (vo). De meting betreft de week van 13 tot en met 17 september 2021.

Periodieke peiling COVID-19 in het funderend onderwijs: meting week van 13 t/m 17 september (PDF | 44 pagina's | 755 kB)