Landspakket Sint Maarten Uitvoeringsagenda 1 oktober - 31 december 2021

In het Landspakket Sint Maarten zijn maatregelen opgenomen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belastingen, de financiële sector, de economie, zorg, onderwijs en het versterken van de rechtsstaat. De concrete afspraken waar deze maatregelen uit bestaan zijn opgenomen in deze uitvoeringsagenda.