Onderzoek naar studiesucces bij tweedegraadslerarenopleidingen

Het rapport gaat over maatregelen voor het verminderen van studieuitval en verhogen van studiesucces bij lerarenopleidingen inhet hoger beroepsonderwijs (hbo).

Onderzoek naar studiesucces bij tweedegraadslerarenopleidingen (PDF | 36 pagina's | 1,3 MB)