Startup Liaison Officers: een brug naar succes?

In 2019 zijn Startup Liaison Officers (SLO's) aangesteld op zes ambassades en consulaten. De evaluatie geeft aan dat SLO’s een nuttige functie vervullen bij internationalisering van Nederlandse start- en scale-ups en de doelgroep waardeert de dienstverlening. De belangrijkste aanbeveling is de inzet voor start – en scale-ups door de SLO’s op de betreffende ambassades en consulaten te continueren.

De evaluatie van de functie startup liaison officer (SLO) is in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevoerd door onderzoeks - en adviesbureau Dialogic. Het doel van de tussentijdse evaluatie is een helder beeld te krijgen van de inhoud en werking van de SLO-functie. De inzichten van de evaluatie zullen worden gebruikt om te besluiten over de inzet van de SLO’s en verdere inrichting van de ondersteuning van startups en scale-ups bij internationalisering onder de handelsagenda van het volgende kabinet. Aangezien de SLO's pas 1,5 jaar in functie zijn en gestart zijn tijdens de coronacrisis en daardoor nog niet volledig ontwikkeld, betreft deze evaluatie een tussentijdse evaluatie.