Bijstelling concept-kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Het document bevat de werkopdracht voor SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling voor het bijstellen van de kerndoelen het primair onderwijs (basisonderwijs) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Bijstelling concept-kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (PDF | 11 pagina's | 486 kB)