Kerndilemma’s bij de invulling van de zorgplicht met betrekking tot schade door nieuwe en toekomstige mijnbouwactiviteiten.

Kerndilemma’s bij de invulling van de zorgplicht met betrekking tot schade door nieuwe en toekomstige mijnbouwactiviteiten.Een verkennend onderzoek in opdracht van de Mijnraad. De Mijnraad wil een duurzame visie ontwikkelen op het vraagstuk van schadeafwikkeling bij toekomstige en nieuwe mijnbouwactiviteiten.