Voortgangsoverzicht Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie oktober 2021

De maandrapportage over aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet geeft een overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.

Voortgangsoverzicht Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie oktober 2021 (PDF | 5 pagina's | 1,8 MB)