Beslisnota aan MRb over Kamerbrief inzake Versterking toezicht advocatuur

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota aan MRb over Kamerbrief inzake Versterking toezicht advocatuur (PDF | 9 pagina's | 262 kB)