Etikettering van alcoholhoudende dranken

Dit rapport onderzoekt welke vormen van verplichte en niet verplichte etikettering van alcoholhoudende dranken voorkomen in de Europese Unie. Ook kijkt het rapport of aanvullend aan of afwijkend van Europese regelgeving er initiatieven zijn op het gebied van alcoholetikettering. Het gaat hierbij om het vermelden van ingrediënten, voedingswaarde en informatie over de gezondheidsrisico's van alcohol op het etiket.

Etikettering van alcoholhoudende dranken (PDF | 52 pagina's | 2,5 MB)