Rapportage gesloten scholen in het voortgezet onderwijs oktober 2021

Deze rapportage bevat tabellen en grafieken van de schoolsluitingen in het voortgezet onderwijs in de periode van 28 augustus 2021 tot en met 31 oktober 2021. Het betreft de 10e maandrapportage van het Meldpunt Scholensluiting.