Empirische verkenning organiek beleidskader

Rapport over de taken en beleidsvelden van decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen).

Empirische verkenning organiek beleidskader (PDF | 60 pagina's | 728 kB)