Inhoudelijke en financiele impact abonnementstarief Wmo - 3e monitor abonnementstarief Wmo 2021

Derde monitor abonnementstarief Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds 2019 geldt er een maximumtarief voor huishoudens die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen. Dit is het abonnementstarief, het doel hiervan is om de stapeling van eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning te beperken.

Inhoudelijke en financiele impact abonnementstarief Wmo - 3e monitor abonnementstarief Wmo 2021 (PDF | 62 pagina's | 1,8 MB)