Afschrift brief Landsadvocaat over publicatie in NRC

Afschrift van de brief van de Landsadvocaat aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en veiligheid (JenV). De Landsadvocaat reageert op een artikel in de NRC over grensoverschrijdend gedrag bij Pels Rijcken.

Afschrift brief Landsadvocaat over publicatie in NRC (PDF | 2 pagina's | 273 kB)