Inzicht in de resterende financiële problematiek 2022 - 2025 Validatie Versterken van het fundament


Het rapport geeft een beeld van de financiële problematiek bij de politie. Het bevat een werkplan voor de aanpak van deze problematie en doet aanbevelingen.

Inzicht in de resterende financiële problematiek 2022 - 2025 Validatie Versterken van het fundament (PDF | 31 pagina's | 727 kB)