Rapportage Online hulpverlening Huiselijk en Seksueel Geweld

Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden, belemmeringen en vervolgstappen voor het gebruik van online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld.

Rapportage Online hulpverlening Huiselijk en Seksueel Geweld (PDF | 25 pagina's | 1,0 MB)