Verslag overleg rechtspraak

Het document bevat het verslag van een bespreking tussen vertegenwoordigers van de Rechterlijke organisaties met vertegenwoordigers van de ministers van Justitie en Veiligheid (JenV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De bespreking ging over de conceptopdracht voor de staatscommissie rechtsstaat. De bespreking vond plaats op 4 november 2021.

Verslag overleg rechtspraak (PDF | 3 pagina's | 138 kB)