B3 Evaluatie van de kaders voor zbo’s agentschappen, adviescolleges en planbureaus

Evaluatie van de kaders voor zbo’s, agentschappen, adviescolleges en planbureaus: Rapportage deelonderzoek B3, onderdeel van de brede evaluatie van kaders voor rijksorganisaties op afstand.