Rapportage gesloten scholen in het primair onderwijs en het speciaal onderwijs december 2021

De rapportage bevat tabellen en grafieken van de schoolsluitingen in het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs op 17 december 2021. Het betreft de 12e maandrapportage van het Meldpunt Scholensluiting.