Onderzoek naar publiek draagvlak voor mogelijke maatregelen op beleidsterrein van IenW

Representatief opinieonderzoek naar een reeks mogelijke maatregelen op het beleidsterrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om hypothetische maatregelen die voor dit onderzoek zijn bedacht, uitgaande van ideeënvorming in de politieke en maatschappelijke discussie. Doel is inzicht te krijgen in de houding van burgers ten opzichte van de voorgelegde mogelijke maatregelen en in hoeverre gedragseffecten te verwachten zijn. Het veldwerk liep van 10 tot en met 19 november 2021, dus voor de totstandkoming van het coalitieakkoord.