Rapportage Gesloten Scholen in het Speciaal Onderwijs

De rapportage bevat tabellen en grafieken van de schoolsluitingen in het speciaal onderwijs op 28 februari 2022. Het betreft de 14e maandrapportage van het Meldpunt Schoolsluiting.