177Lu productie met de SHINE technologie

De programmadirectie Medische Isotopen van VWS bereidt een advies aan het Nederlandse kabinet voor, waarbij centraal staat dat de meest innovatieve diagnoses en behandelingen betaalbaar en beschikbaar blijven voor Nederlandse (kanker-)patiënten en dat de Europese/Nederlandse nucleaire kennisinfrastructuur behouden blijft. In dit kader heeft het Reactor Instituut Delft van de Technische Universiteit Delft een onderzoek uitgevoerd om de claim aangaande lutetium-177 productie van SHINE Europe bv te valideren.